Informacje

Regulamin dostaw - wyciąg

Regulamin dostaw

(wyciąg z załącznika nr 4. do Regulaminu)

5.3.1. Towary, będące przedmiotem Zamówienia, są dostarczane przez Usługodawcę do Klienta, na adres wskazany w Zamówieniu, w szczególności w Umowie sprzedaży i / lub w Koncie klienta.

5.3.2. Klient może wybrać sposób dostawy Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia:

5.3.2.1. w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej podczas składania Zamówienia. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień,

5.3.2.2. w przypadku złożenia Zamówienia przy użyciu funkcjonalności Zamówień online podczas składania Zamówienia, wybierając i uzupełniając odpowiednie opcje w formularzu Zamówienia. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień.

5.3.3. Koszty dostawy Towarów i / lub ewentualne koszty dodatkowe związane z dostawą, pokrywa Klient. Koszt dostawy jest uzależniony od ilości paczek, ich wymiarów i / lub ich masy.

5.5.1. W przypadku stwierdzenia i / lub podejrzenia podczas przyjmowania dostawy Towaru przez Klienta od przewoźnika, że otrzymana przesyłka jest uszkodzona, w szczególności gdy opakowania zbiorcze są naruszone i / lub Towar mógł ulec uszkodzeniu podczas transportu, Klient ma obowiązek zgłosić ten fakt przewoźnikowi oraz sporządzić protokół szkody, podpisany przez przewoźnika. Sporządzenie protokołu szkody powinno nastąpić przed podpisaniem przez Klienta poświadczenia odbioru przesyłki.

Pliki do pobrania

Regulamin dostaw (załącznik nr 4. do Regulaminu) obowiązujący od 17 czerwca 2019 roku - wersja polska