Informacje

Regulamin postępowania reklamacyjnego - wyciąg

Regulamin postępowania reklamacyjnego

(wyciąg z załącznika nr 5. do Regulaminu)

6.3.1. Klient może powiadamiać Usługodawcę o wszelkich wadach i / lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego.

6.5.1. Klient może zgłaszać reklamacje, dotyczące Towarów, z tytułu rękojmi i / lub gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług dodatkowych.

Pliki do pobrania

Regulamin postępowania reklamacyjnego (załącznik nr 5. do Regulaminu) obowiązujący od 17 czerwca 2019 roku - wersja polska