Informacje

Regulamin płatności - wyciąg

Regulamin płatności

(wyciąg z załącznika nr 3. do Regulaminu)

4.3.1. Podstawową formą płatności za Zamówienia jest przedpłata, to jest zapłata zaliczki w wysokości 100% wartości brutto Zamówienia, po złożeniu Zamówienia, przed zawarciem Umowy sprzedaży (moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień), jednym ze sposobów opisanych w punktach 4.3.2., 4.3.3. Regulaminu płatności.

4.3.2. Dostępne sposoby płatności za Zamówienia złożone za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej:

4.3.2.1. płatność przelewem bankowym – po złożeniu Zamówienia, Klientowi zostanie wysyłana wiadomość pocztą elektroniczną email z numerem rachunku bankowego Usługodawcy, na który należy wykonać przelew i / lub faktura proforma zawierająca informację z numerem rachunku bankowego Usługodawcy, na który należy wykonać przelew. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Usługodawcy, wiadomość o której mowa w podpunkcie 2.4.6.2. Regulaminu zamówień, to jest Przygotowanie w toku, zostanie wysłana,

4.3.2.2. płatność elektroniczna za pośrednictwem elektronicznych instrumentów płatniczych – po złożeniu Zamówienia, Klientowi zostanie wysłana wiadomość pocztą elektroniczną email z odnośnikiem internetowym do strony płatności internetowych i / lub faktura proforma zawierająca odnośnik internetowy do strony płatności internetowych. Czas na zaksięgowanie wpłaty uzależniony jest od operatora płatności internetowych. Po uiszczeniu zapłaty za Zamówienie, wiadomość o której mowa w podpunkcie 2.4.6.2. Regulaminu zamówień, to jest Przygotowanie w toku, zostanie wysłana.

4.3.3. Dostępne sposoby płatności za Zamówienia złożone przy użyciu funkcjonalności Zamówień online:

4.3.3.1. płatność przelewem bankowym – po wybraniu tej formy płatności, bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, wyświetlana jest informacja z numerem rachunku bankowego Usługodawcy, na który należy wykonać przelew. Równocześnie Klientowi zostanie wysłana wiadomość pocztą elektroniczną email z numerem rachunku bankowego Usługodawcy, na który należy wykonać przelew. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Usługodawcy, wiadomość o której mowa w podpunkcie 2.4.6.2. Regulaminu zamówień, to jest Przygotowanie w toku, zostanie wysłana,

4.3.3.2. płatność elektroniczna za pośrednictwem elektronicznych instrumentów płatniczych – po wybraniu tej formy płatności, bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, Klient zostaje przeniesiony do strony płatności internetowych. Czas na zaksięgowanie wpłaty uzależniony jest od operatora płatności internetowych. Po uiszczeniu zapłaty za Zamówienie, wiadomość o której mowa w podpunkcie 2.4.6.2. Regulaminu zamówień, to jest Przygotowanie w toku, zostanie wysłana.

Pliki do pobrania

Regulamin płatności (załącznik nr 3. do Regulaminu) obowiązujący od 17 czerwca 2019 roku - wersja polska