Informacje

Regulamin dla pośredników - wyciąg

Regulamin dla pośredników

(wyciąg z załącznika nr 6. do Regulaminu)

7.3.2. Usługodawca może przyznać Rabaty i / lub inne korzyści i przywileje, przeznaczone dla Pośredników:

7.3.2.1. Klientowi, którego uzna za Pośrednika,

7.3.2.2. lub Klientowi, który wykaże, że jest Pośrednikiem.

7.3.3. Klient aby wykazać, że jest Pośrednikiem powinien, przed złożeniem Zamówienia po raz pierwszy, dostarczyć za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej:

7.3.3.1. Dane identyfikacyjne klienta i / lub inne dane wskazane przez Usługodawcę w Serwisie internetowym i / lub w trakcie kontaktu z Klientem,

7.3.3.2. oświadczenie, że jest Pośrednikiem, w szczególności dokonuje Zamówień w celu dalszej odsprzedaży Towaru.

7.3.4. Rabaty i / lub inne korzyści i przywileje, przeznaczone dla Pośredników oznaczają:

7.3.4.1. stały Rabat, w wysokości ustalonej dla wybranych Produktów, wskazanych przez Usługodawcę.

Pliki do pobrania

Regulamin dla pośredników (załącznik nr 6. do Regulaminu) obowiązujący od 17 czerwca 2019 roku - wersja polska