Informacje

Regulamin usług dodatkowych - wyciąg

Regulamin usług dodatkowych

(wyciąg z załącznika nr 2. do Regulaminu)

3.2.5. Usługodawca wykonuje Usługi dodatkowe wyłącznie w związku z Zamówieniami Produktów. Zlecenie wykonania Usług dodatkowych na towarach powierzonych przez Klienta jest niemożliwe.

3.3.1. Klient może zlecić wykonanie Usług dodatkowych:

3.3.1.1. w przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej podczas składania Zamówienia. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień,

3.3.1.2. w przypadku złożenia Zamówienia przy użyciu funkcjonalności Zamówień online podczas składania Zamówienia, wybierając i uzupełniając odpowiednie opcje w formularzu Zamówienia. Moment zawarcia Umowy sprzedaży określa punkt 2.4.13. Regulaminu zamówień.

3.3.3. Dodatkowe informacje, instrukcje i / lub szablony dotyczące wykonywania Usług dodatkowych, w szczególności przygotowania pliku roboczego, mogą być zamieszczane w opisie Produktu i / lub udostępniane w formie załączników w opisie Produktu a także mogą być udostępniane na życzenie Klienta i przesyłane za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej.

3.4. Znakowanie

3.4.1. Zlecając wykonanie Znakowania, Klient zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy, spełniający następujące wymagania:

3.4.1.1. format .ai, .eps i / lub .pdf,

3.4.1.2. skala 1:1,

3.4.1.3. czcionki osadzone oraz zamienione na krzywe,

3.4.1.4. zawierający wizualizację, to jest opracowanie graficzne, przedstawiające Produkt wraz ze Znakowaniem,

3.4.1.5. zawierający inne informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Znakowania,

3.4.1.6. w przypadku Znakowania wykonywanego techniką sitodruku [SP], tampondruku [PP], naklejki [VS], domingu [DS] i / lub emblematu drukowanego [PE], w systemie identyfikacji kolorów Pantone, zawierający:

3.4.1.6.1. grafiki w formie grafiki wektorowej,

3.4.1.6.2. informacje dotyczące kolorystyki według wzornika Pantone C,

3.4.1.7. w przypadku Znakowania wykonywanego techniką nadruku cyfrowego UV [DP], naklejki [VS], domingu [DS] i / lub emblematu drukowanego [PE], w barwach procesowych CMYK, zawierający:

3.4.1.7.1. grafiki w formie grafiki wektorowej i / lub w formie bitmap o rozdzielczości 300 – 600 dpi,

3.4.1.7.2. grafiki w barwach procesowych CMYK,

3.4.1.8. w przypadku Znakowania wykonywanego techniką graweru laserowego [LE], graweru laserowego 3D [3DE], emblematu grawerowanego [EE] i / lub tłoczenia [EG], zawierający:

3.4.1.8.1. grafiki w formie grafiki wektorowej,

3.4.1.8.2. grafiki wyłącznie achromatyczne, to jest czarno – białe.

3.5. Druk, Uszlachetnienie

3.5.1. Zlecając wykonanie Druku i / lub Uszlachetnienia, dla Produktów wykonanych z papieru, Klient zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy, spełniający następujące wymagania:

3.5.1.1. format .ai, .eps i / lub .pdf,

3.5.1.2. skala 1:1,

3.5.1.3. czcionki osadzone oraz zamienione na krzywe,

3.5.1.4. zawierający wizualizację, to jest opracowanie graficzne, przedstawiające Produkt wraz z Drukiem i / lub Uszlachetnieniem,

3.5.1.5. zawierający inne informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Druku i / lub Uszlachetnienia,

3.5.1.6. zawierający grafiki w formie grafiki wektorowej i / lub w formie bitmap o rozdzielczości 300 – 600 dpi,

3.5.1.7. zawierający grafiki w barwach procesowych CMYK.

3.5.2. Druk i / lub Uszlachetnienie może być również udostępnione dla Produktów wykonanych z innych materiałów.

3.6. Personalizacja produktu

3.6.1. Zlecając wykonanie Personalizacji produktu, to jest przygotowania Produktu według indywidualnej specyfikacji i / lub projektu Klienta, Klient zobowiązany jest, w zależności od formy Personalizacji produktu, dostarczyć plik roboczy, spełniający następujące wymagania:

3.6.1.1. format .ai, .eps, i / lub .pdf,

3.6.1.2. skala 1:1,

3.6.1.3. czcionki osadzone oraz zamienione na krzywe,

3.6.1.4. zawierający wizualizację, to jest opracowanie graficzne, przedstawiające Produkt wraz z Personalizacją produktu,

3.6.1.5. zawierający inne informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Personalizacji produktu,

3.6.1.6. zawierający grafiki w formie grafiki wektorowej i / lub w formie bitmap o rozdzielczości 300 – 600 dpi,

3.6.1.7. zawierający informacje dotyczące kolorystyki według wzornika Pantone C i / lub grafiki w barwach procesowych CMYK.

3.6.2. Personalizacja produktu, w szczególności przygotowanie Produktu według indywidualnej specyfikacji i / lub projektu Klienta, może wymagać kontaktu z Usługodawcą za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej, w celu ustalenia istotnych szczegółów Zamówienia i / lub właściwego przygotowania pliku roboczego i / lub specyfikacji Produktu.

3.7. Pakowanie, Akcesoria

3.7.1. Zlecając Pakowanie i / lub Akcesoria, Klient zobowiązany jest dostarczyć plik roboczy, spełniający następujące wymagania:

3.7.1.1. zawierający wizualizację, to jest opracowanie graficzne, przedstawiające Produkt wraz z Pakowaniem i / lub Akcesoriami,

3.7.1.2. zawierający inne informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Pakowania i / lub Akcesoriów.

3.7.2. Informacja o standardowym opakowaniu Produktu i / lub standardowo dołączanych akcesoriach zamieszczana jest w opisie Produktu w Serwisie internetowym.

3.7.3. Pakowanie i / lub Akcesoria prezentowane są jako osobne Produkty w Serwisie internetowym i / lub wyświetlane, jako produkty powiązane w opisie danego Produktu.

3.7.4. Klient zlecając Pakowanie i / lub Akcesoria, wybiera odpowiednie Pakowanie i / lub Akcesoria, spośród udostępnianych w Serwisie internetowym. Zlecenie Pakowania i / lub Akcesoriów następuje w takim samym trybie jak Zamówienie Produktów.

3.7.5. Usługodawca zastrzega, że wybrane przez Klienta Pakowanie i / lub Akcesoria, mogą nie być kompatybilne z danym Produktem, o czym Usługodawca poinformuje Klienta bez zbędnej zwłoki.

3.7.6. Jeżeli okaże się, że wybrane przez Klienta Pakowanie i / lub Akcesoria, nie są kompatybilne z danym Produktem, Potwierdzenie zamówienia i / lub Przygotowanie w toku mogą być poprzedzone próbą kontaktu za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej ze strony Usługodawcy, w celu potwierdzenia szczegółów, uzupełnienia braków w złożonym Zamówieniu i / lub zmiany treści Zamówienia, w zakresie poszczególnego Pakowania i / lub Akcesoriów. W przypadku gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Usługodawcy, nie będzie możliwe zrealizowanie kontaktu z Klientem, Zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę.

Pliki do pobrania

Regulamin usług dodatkowych (załącznik nr 2. do Regulaminu) obowiązujący od 17 czerwca 2019 roku - wersja polska