Informacje

Regulamin udostępniania wzorów - wyciąg

Regulamin udostępniania wzorów

(wyciąg z załącznika nr 7. do Regulaminu)

8.2.5. Udostępnianie Wzorów produktów ma na celu umożliwić Klientowi sprawdzenie właściwości i jakości określonego Produktu, w celu usunięcia wątpliwości co do właściwości tego Produktu.

8.3.1. Udostępnianie Wzorów produktów odbywa się wyłącznie na zasadzie wypożyczenia, w szczególności Klient nie może dokonać zakupu Wzorów produktów na własny użytek.

8.3.2. Klient może przesłać Usługodawcy prośbę o udostępnienie Wzorów produktów za pośrednictwem Środków komunikacji elektronicznej w Formie pisemnej.

Pliki do pobrania

Regulamin udostępniania wzorów (załącznik nr 7. do Regulaminu) obowiązujący od 17 czerwca 2019 roku - wersja polska